Chính sách bảo hành Playteks

  • Đối với dịch vụ sữa chữa sẽ luôn được bảo hành theo thời gian nhất định tùy vào mỗi loại sản phẩm khác nhau ( sẽ thỏa thuận với khách hàng trước khi thực hiện dịch vụ ).
  • Đối với các sản phẩm được bán ra sẽ được bảo hành theo chính hãng hoặc 1 đổi 1 tùy vào mỗi loại sản phẩm khác nhau.